Technische Begeleiding

 
Techniek opent deuren voor ouderen

John Veld TB NederlandJohn Veld spreekt met enthousiasme en toewijding over ontwikkelingen in de zorgmarkt. Hij begeleidt organisaties van a tot z met hun communicatieoplossingen. De eigenaar van TB Nederland heeft een heldere visie op technologie in de zorg. “De meeste ouderen vinden nieuwe technieken zoals domotica wel interessant, maar zeggen zelf niets nodig te hebben. Ze ervaren een drempel, terwijl slimme oplossingen juist mensen die in toenemende mate hulp nodig hebben comfort, gemak en veiligheid bieden. Ik zie het als een uitdaging om zorgorganisaties en hun cliënten te begeleiden naar toepassingen die meerwaarde bieden.”

Aan de slag!
Oplossingen verzint Veld niet van achter zijn bureau, maar vindt hij op de werkvloer. De behoeften van de markt zijn dan ook uiteenlopend. “Organisaties zoeken een onafhankelijk adviseur die een vertaalslag maakt van vraag naar techniek. Dit betekent meer dan adviseren. We begeven ons tussen de gebruikers, onderzoeken de wensen en mogelijkheden en gaan aan de slag.”

Informatie-uitwisseling
Informatie-uitwisselingAscom en TB Nederland treffen elkaar regelmatig op projecten. Vanuit het oogpunt optimale oplossingen te creëren, wordt er veel informatie uitgewisseld. Veld: “Hoe meer kennis ik heb van systemen, hoe beter we klanten bij vragen of specifieke problemen gezamenlijk van dienst kunnen zijn.”Brabant Wonen
SterrebosVeld schetst een praktijkvoorbeeld. Ascom is totaalleverancier van de communicatie- en verpleegoproepsystemen op de locaties van Brabant Zorg. Brabant Wonen, partner van Brabant Zorg voor de bouw en het beheer van de gebouwen, benaderde TB Nederland voor serviceflat Sterrebos. Veld is toen de mogelijkheden van de nieuwe technieken van Ascom gaan onderzoeken. “Het verpleegoproepsysteem is zeer beproefd, maar we wilden meer doen dan zorgcommunicatie. De vergrijzing neemt toe en mensen wonen langer zelfstandig. Naast zorg is hiervoor steeds meer service nodig. We vonden in Amido van Ascom een oplossing die aansluit op de behoeften en waarmee Sterrebos in de toekomst kan groeien.”

Van alarmering naar service
Sterrebos start de testfase van Amido met de toepassing van de alarmerings- en afstelknop. Het touchscreen zal met name gebruikt worden om de informatie te presenteren die momenteel met een omroepinstallatie wordt verspreid. “De SRV-wagen die beneden staat of een uitnodiging voor de bingo in het activiteitencentrum, het zijn eenvoudige berichten waarmee ouderen stap voor stap de mogelijkheden van de oplossing ervaren. Daarna implementeren we de video-deur intercomfunctie, zodat ze via Amido zien wie er beneden staat en de deur kunnen openen.” In samenspraak met de bewonersraad gaat Veld 20 bewoners benaderen en bezoeken om de behoeften verder te inventariseren. “Het slagen van het project van in totaal 224 woningen valt en staat met enthousiasme en vertrouwen. We willen weten wat er leeft, zodat we de kloof tussen dagelijkse leefpatronen en de hedendaagse technologie kunnen dichten.”

Nieuwe generatie ouderen
Zodra de nieuwe generatie ouderen hulpbehoevend wordt, voorziet Veld dat de wensen op het gebied van communicatie, alarmering, domotica en diensten rond het huis een vlucht nemen. Omdat ze gewend zijn aan bepaalde vrijheden, zullen zij niet beperkt willen zijn tot bijvoorbeeld alarmering via een traditionele telefoonlijn. Veld trekt een parallel tussen de Amido en de TomTom. “Ouderen kunnen steeds beter omgaan met elektronische tools. Omdat ze er aan gewend raken én omdat het meerwaarde heeft. Vanuit die gedachtegang kun je units als Amido verder ontwikkelen. Regent het buiten? Een druk op het pictogram met een hondje brengt de oudere in contact met de honden-uitlaatservice. Geen zin om te koken? Druk op het pictogram van tafeltje-dek-je en de warme maaltijd wordt gebracht. Is de zuurstoffles leeg? Dit wordt automatisch gesignaleerd en via de meldbank wordt de zorg geïnformeerd. Nu al opent technologie vele deuren. Belangrijk is dat de basis goed is en de werking van systemen gestuurd wordt vanuit de behoeften. Ascom deelt deze visie en is een goede, stabiele partner op dit vlak.”

John Veld - Rene Born

Over TB Nederland
TB Nederland begeleidt vanuit het Brabantse Herpen trajecten waarbij elektronische systemen een rol spelen. Met name zorg-, onderwijs- en overheidsinstellingen benaderen eigenaar en trajectcoördinator John Veld om de technologie in kaart te brengen, wensen te inventariseren, offertes te beoordelen en de uitvoering te coördineren. Veld is trots op de begeleiding van het project met Brabant Wonen; een vooruitstrevende woningcorporatie die wensen en concepten omzet in de realisatie van praktische oplossingen voor hun cliënten.
Meer informatie: www.tbnederland.nl en www.brabantwonen.nl


Artikel in pdf:
Techniek opent deuren voor ouderen